Sådan lærer du bedst fra et online kursus

1.     Skab struktur og vær konsekvent

Når du lærer på et online kursus, så er det utroligt vigtigt, ligesom med al andet læring, at der ikke går for lang tid mellem snapsene, så at sige. Når vi lærer noget nyt, så danner vi nemlig nye stier i hjernen (også kaldet neurale veje), men hvis ikke vi går ned ad den her sti så tit, så gror stien altså til med græs, og vi mister den nye læring vi har fået. 

Det er derfor en god idé at sætte nogle bestemte dage af om ugen til at gå i gang med dit online kursus, så du ikke har glemt det forrige inden du går i gang med det næste. 

2.    Sæt tiden af

Når du sætter dig ned med dit online kursus, så er det også vigtigt at du er fokuseret, og ikke har et halvt øje på din mailboks. Det kan altså være svært at fastholde ny læring og information, hvis man hopper fra kurset til noget andet og så tilbage igen. (klipning match-cut på knips ”fra kurset (klip) til noget andet (klip) og så tilbage igen”) 

Så book dig selv i kalenderen til en læringssession – ligesom hvis du skulle møde op i et klasseværelse. Det behøver ikke at være mere end en time eller to. Tag tiden af til at lære – det kommer til at betale sig af i sidste ende. 

3.    Prøv det af i praksis

De neurale veje jeg nævnte tidligere, bliver også styrket, og trænet, hvis du benytter dig af den viden du har lært - i praksis. Hvis du f.eks. er i gang med et tegnekursus, så prøv at sætte tid af til at tegne lidt hver dag – det kan også bare være en krusedulle på en post-it, mens du lytter til en telefonsælger. Hvis du er i gang med et Scrum kursus, så kan du teste din viden med en gratis open assessment test. 

Ligesom når man lærer et sprog, så skal man bruge det, ellers så mister man det. Jeg kan i hvert fald ikke huske en døjt af det tysk jeg lærte i gymnasiet!  

4.   Partner up!

Du kender det fra træning, uddannelse og livet generelt. Det er bare lidt nemmere at nå langt, hvis man har sig en buddy. Det gælder også for et online kursus. 

Du kan enten slå dig sammen med en kollega, der også tager det samme kursus, så I følges lidt som en bogklub, eller du kan inddrage din leder eller agile coach, hvor man f.eks. booker 30 min. 3 gange undervejs i kurset til at teach-back hvad man har lært, eller til at diskutere ”hvad betyder det konkret ift. min rolle, og mine opgaver?” og ”hvordan kan jeg prøve mine nye evner af?”

Så sørger du for at have nogle til at holde dig til ilden, så gnisten og motivationen den bliver ved med at være der. 

5.    Tag noter

Sidst, men ikke mindst – tag noter! Noter er ikke kun til at minde dig om information senere, men hjælper også aktivt med at lagre information i din hukommelse. Læringsstudier viser at ved at aktivt at engagere sig i emnet, strukturere det og organisere det i noter, højner du indlæringen og styrker din hukommelse. 

Det er selvfølgelig også fedt at have noget man kan gå tilbage og kigge på, når den gode gamle hippocampus fejler én. Det er en win på alle fronter at tage noter. Hvis du kan så er det også en god idé at skrive dem i hånden – forskning viser at det fremmer forståelsen bedre end at skrive dem på tastaturet. 

Så kan du også få øvet de gamle kragetæer. 

Complete and Continue